Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - februari 2022

Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt • enskilda professionella artister inom olika konstområden • för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt • projektet bör inbegripa två eller flera genrer • korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Arbetsstipendium kan endast beviljas till personer under 65 år (dvs. personer som inte är berättigade till ålderspension). Projektstipendium kan däremot sökas oavsett ålder.