Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Generation 2020

Medverkande konstnärer i utställningen Generation på Amos Rex kan ansöka om projektunderstöd för material- och produktionskostnader. Ansökningsblanketten är på svenska och på finska, men ansökan kan skrivas på svenska, finska eller engelska.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr kan endast ovanstående sökandetyper anhålla om denna bidragstyp.
(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är ifrågavarande understöd endast avsett för medverkande konstnärer i Generation utställningen. / Valitettavasti kyseinen tuki on tarkoitettu ainoastaan Generation -näyttelyn taiteilijoille.