Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Konstsamfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet ska du be om en lista på dina gamla användarnamn som är ihopkopplad med en viss e-postadress. Det gör du här.

Därefter måste du nollställa lösenordet för det konto som du vill aktivera. Det gör du här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2019 Filmstöd
Konstsamfundet önskar främja professionell filmproduktion på svenska genom understöd till sådan projektutveckling och produktion, som har fått bekräftad grundfinansiering av nationella eller eventuella andra stödinstanser. Konstsamfundet stöder också extraordinära åtgärder för lansering och distribution av finlandssvensk film.
15.03 - 15.04.2019