Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Konstsamfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet ska du be om en lista på dina gamla användarnamn som är ihopkopplad med en viss e-postadress. Det gör du här.

Därefter måste du nollställa lösenordet för det konto som du vill aktivera. Det gör du här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - september 2020
Medborgaraktivitet
• organisationer, arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2020
Medborgaraktivitet organisationer - september 2020
Medborgaraktivitet
• organisationer, arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2020
Media och publikationer arbetsgrupper och enskilda - september 2020
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2020
Media och publikationer organisationer - september 2020
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2020
Musik arbetsgrupper och enskilda - september 2020
Musik
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer), arbetsgrupper samt enskilda personer
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands
01.09 - 30.09.2020
Musik organisationer - september 2020
Musik
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer), arbetsgrupper samt enskilda personer
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands
01.09 - 30.09.2020
Scenkonst arbetsgrupper - september 2020
Scenkonst
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2020
Scenkonst organisationer - september 2020
Scenkonst
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2020
Yrkesutbildning organisationer - september 2020
Yrkesutbildning
• yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor
• ungdomsverkstäder yrkesutbildning på folkhögskolor
• samarbetsprojekt och kvalitetshöjande verksamhet
• fortbildning som gynnar helheten
01.09 - 30.09.2020
Film - manusarbete - september 2020
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.09 - 30.09.2020
Film - utveckling och produktion, övriga format - september 2020
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande.
01.09 - 30.09.2020
Film - utveckling och produktion, film & TV - september 2020
Utveckling och produktion för film och TV.
01.09 - 30.09.2020