Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Septemberomgången öppnas 1.9.2023 kl. 00.00 och pågår fram till 30.9.2023 kl. 23.59 finsk tid. 
Behöver du stöd med ansökan?

Under ansökningstiderna ordnar vi ansökningskliniker online - genom att boka en 15-minuters tid kan du träffa oss via datorn och få tips och råd för ansökan. Följ med vår hemsida för publiceringen av bokningskalendern! www.konstsamfundet.fi
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Korttidsresidens i Jörn Donners lägenhet i Helsingfors för professionella författare, manusförfattare, journalister, översättare, dramaturger, regissörer, filmvetare och producenter. Sökande som är verksamma inom litteratur och film prioriteras.

Ansökan gäller 2-4 veckors vistelseperioder under våren 2024.
01.09 - 30.09.2023
Litteratur och publikationer organisationer - september 2023
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2023
Litteratur och publikationer arbetsgrupper och enskilda - september 2023
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2023
Film - utveckling och produktion, film & TV - september 2023
Utveckling och produktion för film och TV.
För alla plattformar.
01.09 - 30.09.2023
Film - utveckling och produktion, övriga format - september 2023
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande. T.ex radio, podd och webb-tv.
01.09 - 30.09.2023
Film - manusarbete - september 2023
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.09 - 30.09.2023
Yrkesutbildning organisationer - september 2023
• yrkesläroanstalter på andra stadiet
• yrkeshögskolor
• ungdomsverkstäder
• yrkesutbildning på folkhögskolor
01.09 - 30.09.2023
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - september 2023
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• projektet bör inbegripa två eller flera genrer
• korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)
01.09 - 30.09.2023
Visuell konst arbetsgrupper och enskilda - september 2023
• konstnärsorganisationer och enskilda konstnärer
• arbetsgrupper
• företrädesvis stöds konstområdets finlandssvenska aktörer


Tvärkonstnärliga och gränsöverskridande arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2023
Musik arbetsgrupper och enskilda - september 2023
• arbetsgrupper samt enskilda personer (professionella och amatörer)
• barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning i musik för enskilda personer
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2023
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - september 2023
• arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2023
Medborgaraktivitet organisationer - september 2023
• organisationer
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
• grundläggande konstundervisning enligt läroplanen
Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2023
Scenkonst arbetsgrupper - september 2023
• professionella arbetsgrupper
• professionella enskilda
• amatörgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
• för fortbildning
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2023
Scenkonst organisationer - september 2023
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2023
Musik organisationer - september 2023
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation (musikinspelning)
01.09 - 30.09.2023