Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Konstsamfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet ska du be om en lista på dina gamla användarnamn som är ihopkopplad med en viss e-postadress. Det gör du här.

Därefter måste du nollställa lösenordet för det konto som du vill aktivera. Det gör du här.
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - februari 2021
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt 2021
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• projektet bör inbegripa två eller flera genrer
• korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)
01.02 - 28.02.2021
Film - utveckling och produktion, film & TV - februari 2021
Utveckling och produktion för film och TV.
01.02 - 28.02.2021
Film - utveckling och produktion, övriga format - februari 2021
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande. T.ex radio, podd och webb-tv.
01.02 - 28.02.2021
Film - manusarbete - februari 2021
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.02 - 28.02.2021
Scenkonst organisationer - februari 2021
Scenkonst
• organisationer
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.02 - 28.02.2021
Scenkonst arbetsgrupper - februari 2021
Scenkonst
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.02 - 28.02.2021
Yrkesutbildning organisationer - februari 2021
Yrkesutbildning
• yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor
• ungdomsverkstäder yrkesutbildning på folkhögskolor
• samarbetsprojekt och kvalitetshöjande verksamhet
• fortbildning
01.02 - 28.02.2021
Visuell konst arbetsgrupper och enskilda - februari 2021
Visuell konst
• arbetsgrupper och enskilda konstnärer
• för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
• tvärkonstnärliga projekt och i särskilda fall konstutställningar utomlands
• för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
01.02 - 28.02.2021
Visuell konst organisationer - februari 2021
Visuell konst
• konstnärsorganisationer
• för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
• tvärkonstnärliga projekt och i särskilda fall konstutställningar utomlands
• för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
01.02 - 28.02.2021
Musik organisationer - februari 2021
Musik
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation (musikinspelning)
01.02 - 28.02.2021
Musik arbetsgrupper och enskilda - februari 2021
Musik
• arbetsgrupper samt enskilda personer (professionella och amatörer)
• barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands
01.02 - 28.02.2021
Media och publikationer arbetsgrupper och enskilda - februari 2021
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.02 - 28.02.2021
Media och publikationer organisationer - februari 2021
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.02 - 28.02.2021
Medborgaraktivitet organisationer - februari 2021
Medborgaraktivitet
• organisationer
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.02 - 28.02.2021
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - februari 2021
Medborgaraktivitet
• arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.02 - 28.02.2021