Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Ansök om bidrag i september

I september (1.9 - 30.9. kl 23:59) är höstens ansökningsomgång öppen. I oktober och november läser och bereder vi alla ansökningar, varefter styrelsen behandlar dem. Besluten kommer till de sökande i december.
Behöver du stöd med ansökan?

I september ordnar vi ansökningskliniker online - genom att boka en 15-minuters tid kan du träffa oss via datorn och få tips och råd för ansökan. Följ med vår hemsida för publiceringen av bokningskalendern! www.konstsamfundet.fi
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Scenkonst organisationer - september 2022
• professionella organisationer och arbetsgrupper
• amatörorganisationer och -arbetsgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2022
Film - utveckling och produktion, film & TV - september 2022
Utveckling och produktion för film och TV.
För alla plattformar.
01.09 - 30.09.2022
Film - utveckling och produktion, övriga format - september 2022
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande. T.ex radio, podd och webb-tv.
01.09 - 30.09.2022
Film - manusarbete - september 2022
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.09 - 30.09.2022
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt - september 2022
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• projektet bör inbegripa två eller flera genrer
• korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)
01.09 - 30.09.2022
Visuell konst arbetsgrupper och enskilda - september 2022
• arbetsgrupper och enskilda konstnärer
• för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
• företrädesvis stöds konstområdets finlandssvenska aktörer
Tvärkonstnärliga och gränsöverskridande arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2022
Scenkonst arbetsgrupper - september 2022
• professionella arbetsgrupper
• amatörgrupper
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2022
Yrkesutbildning organisationer - september 2022
• yrkesläroanstalter på andra stadiet
• yrkeshögskolor
• ungdomsverkstäder
• yrkesutbildning på folkhögskolor
01.09 - 30.09.2022
Musik organisationer - september 2022
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation (musikinspelning)
01.09 - 30.09.2022
Musik arbetsgrupper och enskilda - september 2022
• arbetsgrupper samt enskilda personer (professionella och amatörer)
• barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning i musik utomlands för enskilda personer
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2022
Litteratur och publikationer arbetsgrupper och enskilda - september 2022
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
Tvärkonstnärliga arbetsstipendier ansöks under kategorin "Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga projekt".
01.09 - 30.09.2022
Litteratur och publikationer organisationer - september 2022
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2022
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - september 2022
• arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2022
Medborgaraktivitet organisationer - september 2022
• organisationer
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
• grundläggande konstundervisning enligt läroplanen
Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2022
Donnerska residenset 2023
Korttidsresidens i Jörn Donners lägenhet i Helsingfors för professionella författare, manusförfattare, journalister, översättare, dramaturger, regissörer, filmvetare och producenter. Sökande som är verksamma inom litteratur och film prioriteras.
Ansökan gäller 2-4 veckors vistelseperioder under våren 2023.
01.09 - 30.09.2022