Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Ansök om bidrag i februari

I februari (1.2 - 28.2. kl 23:59) är vårens ansökningsomgång öppen. I mars och april läser och bereder vi alla ansökningar, varefter styrelsen behandlar dem. Besluten kommer till de sökande i maj.
Behöver du stöd med ansökan?

I februari ordnar vi ansökningskliniker online - genom att boka en 15-minuters tid kan du träffa oss via datorn och få tips och råd för ansökan. Följ med vår hemsida för publiceringen av bokningskalendern! www.konstsamfundet.fi
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - februari 2022
Medborgaraktivitet
• arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.02 - 28.02.2022
Visuell konst organisationer - februari 2022
Visuell konst
• konstnärsorganisationer
• för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
• tvärkonstnärliga projekt och i särskilda fall konstutställningar utomlands
• för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
01.02 - 28.02.2022
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - februari 2022
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• projektet bör inbegripa två eller flera genrer
• korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)
01.02 - 28.02.2022
Film - utveckling och produktion, film & TV - februari 2022
Utveckling och produktion för film och TV.
01.02 - 28.02.2022
Film - utveckling och produktion, övriga format - februari 2022
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande. T.ex radio, podd och webb-tv.
01.02 - 28.02.2022
Film - manusarbete - februari 2022
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.02 - 28.02.2022
Scenkonst organisationer - februari 2022
Scenkonst
• professionella- och amatörorganisationer
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.02 - 28.02.2022
Scenkonst arbetsgrupper - februari 2022
Scenkonst
• professionella arbetsgrupper
• amatörer
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.02 - 28.02.2022
Yrkesutbildning organisationer - februari 2022
Yrkesutbildning
• yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor
• yrkesutbildning på folkhögskolor
• samarbetsprojekt och kvalitetshöjande verksamhet
• ungdomsverkstäder
• fortbildning
01.02 - 28.02.2022
Musik organisationer - februari 2022
Musik
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation (musikinspelning)
01.02 - 28.02.2022
Visuell konst arbetsgrupper och enskilda - februari 2022
Visuell konst
• arbetsgrupper och enskilda konstnärer
• för projekt (bildkonstnärliga och konstindustriella)
• tvärkonstnärliga projekt och i särskilda fall konstutställningar utomlands
• för möjliga projekt med koppling till Amos Rex och dess verksamhet
01.02 - 28.02.2022
Musik arbetsgrupper och enskilda - februari 2022
Musik
• arbetsgrupper samt enskilda personer (professionella och amatörer)
• barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands
01.02 - 28.02.2022
Media och publikationer arbetsgrupper och enskilda - februari 2022
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.02 - 28.02.2022
Media och publikationer organisationer - februari 2022
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.02 - 28.02.2022
Medborgaraktivitet organisationer - februari 2022
Medborgaraktivitet
• organisationer
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.02 - 28.02.2022