Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Konstsamfundets tidigare ansökningssystem? För att få tillgång till det nya systemet ska du be om en lista på dina gamla användarnamn som är ihopkopplad med en viss e-postadress. Det gör du här.

Därefter måste du nollställa lösenordet för det konto som du vill aktivera. Det gör du här.
Alla
Individuell
Grupp
Organisation

Alla

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Generation 2020
Medverkande konstnärer i utställningen Generation på Amos Rex kan ansöka om projektunderstöd för material- och produktionskostnader. Ansökningsblanketten är på svenska och på finska, men ansökan kan skrivas på svenska, finska eller engelska.
12.08 - 31.08.2019
Allmänna kulturella strävanden september 2019
För aktiviteter och kulturella strävanden i hela Svenskfinland. Särskilt prioriteras Åboland, barn- och ungdomsverksamhet och förnyelse inom föreningslivet. Anskaffningar och renoveringsprojekt understöd inte. Understöd ges enbart till organisationer och arbetsgrupper, inte till enskilda personer.
01.09 - 30.09.2019
Musik september 2019
För musikskolor, organisationer och grupper, finlandssvenska evenemang, ungdomsmusiksatsningar och turnéverksamhet. Särskilt prioriteras barn- och ungdomsprojekt. För enskilda personer för seriös fortbildning i musik utomlands.
01.09 - 30.09.2019
Media och publikationer september 2019
För publicistik och utveckling av finlandssvenska medier och publikationer. För utgivning av finlandssvenska tidskrifter. För tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur. För 100-års historiker.
01.09 - 30.09.2019
Scenkonst september 2019
För professionella organisationer och arbetsgrupper för verksamhet, utvecklingsprojekt, uppsättningar och turnéverksamhet. För amatörorganisationer och -arbetsgrupper för uppsättningar och turnéer. Understöd ges enbart till organisationer och arbetsgrupper, inte till enskilda personer.
01.09 - 30.09.2019
Utbildning september 2019
För yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor för projekt som gäller bl. a. utveckling, samarbete, kvalitetshöjande verksamhet eller för olika kurser i samband med undervisningen. Understöd ges enbart till yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor, inte till enskilda personer.
01.09 - 30.09.2019
2019 Filmstöd
Konstsamfundet önskar främja professionell filmproduktion på svenska genom understöd till sådan projektutveckling och produktion, som har fått bekräftad grundfinansiering av nationella eller eventuella andra stödinstanser. Konstsamfundet stöder också extraordinära åtgärder för lansering och distribution av finlandssvensk film.
15.11 - 30.11.2019
Bildkonst och konstindustri februari 2020
För konstnärsorganisationer och professionella finlandssvenska konstnärer för separatutställningar eller andra projekt i Finland. För professionella formgivare för utställningar eller andra projekt i Finland.
01.02 - 29.02.2020