Välkommen!

Välkommen till Föreningen Konstsamfundet rf:s sidor för sökande och stödadministration

På dess sidor kan du skapa ett användarkonto och skicka in ansökningar samt be om utbetalning av stöd och redovisa för beviljat stöd.

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan.

Första gången? Registrera dig här.

Ansök om bidrag i september

I september (1.9 - 30.9. kl 23:59) är höstens ansökningsomgång öppen. I oktober och november läser och bereder vi alla ansökningar, varefter styrelsen behandlar dem. Besluten kommer till de sökande i början av december.
Behöver du stöd med ansökan?

I september ordnar vi ansökningskliniker online - genom att boka en 15-minuters tid kan du träffa oss via datorn och få tips och råd för ansökan. Följ med vår hemsida för publiceringen av bokningskalendern! www.konstsamfundet.fi
Alla ansökningstyper
För privatpersoner
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Medborgaraktivitet arbetsgrupper - september 2021
Medborgaraktivitet
• arbetsgrupper och nätverk
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2021
Medborgaraktivitet organisationer - september 2021
Medborgaraktivitet
• organisationer
• verksamhetsbidrag och samarbetsprojekt
• barn- och ungdomsverksamhet
Medborgaraktivitet, Kimitoön – Åboland
• föreningsverksamhet samt barn- och ungdomsverksamhet
• utvecklings- och samarbetsprojekt
01.09 - 30.09.2021
Media och publikationer organisationer - september 2021
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2021
Media och publikationer arbetsgrupper och enskilda - september 2021
Media & publikationer
• utvecklings- och produktionsbidrag till finlandssvenska medier, publikationer i digitalt format
• för utgivning av finlandssvenska tidskrifter
• tryckningsbidrag för humanistisk/samhällsvetenskaplig litteratur samt för skön- och barnlitteratur
• litterära evenemang och bokmässor
01.09 - 30.09.2021
Musik arbetsgrupper och enskilda - september 2021
Musik
• arbetsgrupper samt enskilda personer (professionella och amatörer)
• barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation och seriös fortbildning för enskilda personer i musik utomlands
01.09 - 30.09.2021
Musik organisationer - september 2021
Musik
• organisationer och institutioner (professionella och amatörer)
• verksamhetsbidrag, barn- och ungdomsmusiksatsningar
• tvärkonstnärliga samarbetsprojekt
• nätverkande, turnéverksamhet och finlandssvenska evenemang
• dokumentation (musikinspelning)
01.09 - 30.09.2021
Yrkesutbildning organisationer - september 2021
Yrkesutbildning
• yrkesläroanstalter på andra stadiet och yrkeshögskolor
• yrkesutbildning på folkhögskolor
• samarbetsprojekt och kvalitetshöjande verksamhet
• ungdomsverkstäder
• fortbildning
01.09 - 30.09.2021
Scenkonst arbetsgrupper - september 2021
Scenkonst
• professionella arbetsgrupper
• amatörer
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2021
Scenkonst organisationer - september 2021
Scenkonst
• professionella- och amatörorganisationer
• verksamhetsbidrag och utvecklingsprojekt
• uppsättningar och turnéer
01.09 - 30.09.2021
Film - manusarbete - september 2021
Stöd för manusarbete och inledande utveckling av projekt. Stödet är avsett för arbetstid och levnadskostnader. Sökande med branschutbildning eller tidigare erfarenhet prioriteras.
01.09 - 30.09.2021
Film - utveckling och produktion, övriga format - september 2021
Utveckling och produktion, övriga format. Kan sökas för arbetstid och arvoden, hyror och resor men inte för inköp av utrustning eller liknande. T.ex radio, podd och webb-tv.
01.09 - 30.09.2021
Film - utveckling och produktion, film & TV - september 2021
Utveckling och produktion för film och TV.
01.09 - 30.09.2021
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - september 2021
Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• enskilda professionella artister inom olika konstområden
• för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt
• projektet bör inbegripa två eller flera genrer
• korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)
01.09 - 30.09.2021