Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: Korta arbetsstipendier för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt - september 2023

• enskilda professionella artister inom olika konstområden • för tvärkonstnärliga och gränsöverskridande projekt • projektet bör inbegripa två eller flera genrer • korta uppstartsstipendier (1–3 mån) för egen arbetsinsats och kostnader (arbetsstipendium)

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Arbetsstipendium kan endast beviljas till personer under 65 år (dvs. personer som inte är berättigade till ålderspension). Projektstipendium kan däremot sökas oavsett ålder.